Share This Article

Considered Japan?s greatest naval hero, he destroyed the Russian Black fleet in the Straits of Tsushima in 1905.

  • Heihachiro Togo
  • Hideki Tojo
  • Shohei Baba
  • Isoroku Yamamoto