THOMAS-SCOTT-AMHP-AUTUMN-22

Drawing of Thomas Scott

Thomas Scott (Library of Congress)

Library of Congress