chiang-kai-shek-LOC

Chiang Kai-shek in 1945. (Library of Congress)

Library of Congress